Montessori doma

Montessori výchova doma, matka s dcérou

Montessori je filozofia výchovy zameraná na rozvoj dieťaťa formou rozvíjania kreativity, založená na sebavedomí a samostatnosti dieťaťa. Mária Montessori bola učiteľkou a zakladateľkou tejto metódy výchovy detí. Montessori aktivity vychádzajú z prirodzeného vývoja dieťaťa, a to ako fyzického, tak aj psychického. Preto tieto aktivity nie je možné jednoznačne určiť pre všetky deti vo všeobecnosti. Odkláňa sa od tradičného určovania, čo dieťatko musí vedieť v určitom veku, čo by malo ovládať, ako by malo reagovať. Všetko je prispôsobené individuálnosti dieťaťa.

Praktizovaniu montessori aktivít zároveň predchádza, aby sa rodič sa sám vopred na ne pripravil. Mária Montessori napísala: „Prvým krokom k vyriešeniu problému vzdelávania je zameranie sa nie na dieťa, ale na učiteľa. Treba otvoriť myseľ a vzdať sa predsudkov“. Potom je možné pochopiť, že“ Dieťa nie je prázdna nádoba, ktorú treba naplniť, ale sršiaci prameň“. Pre nás dospelých je to výzva zmeniť náš prístup k deťom, stále úzko prepojený so systémom trest/odmena. Až potom je možné naplno využiť potenciál dieťaťa. Preto sa skúste nachvíľu zastaviť a len tak pozorujte svoje dieťatko bez toho, aby ste nejakým spôsobom zasahovali. Potom mu môžete navrhnúť aktivity, ktoré budú vyhovovať jeho záujmom a individuálnym potrebám. Buďte trpezlivý a nezasahujte do jeho aktivít. Buďte len v jeho blízkosti a pokiaľ ,v prípade potreby, bude dieťatko chcieť, naveďte ho tak, aby sa v budúcnosti s danou prekážkou vedelo vyrovnať samé. V metóde Montessori je definovaných niekoľko období veku dieťatka, z ktorých každé má špecifické vlastnosti, napr. od 0-18 mesiacov, 18 mesiacov až 3 roky a pod…

Montessori doma – „pomôž mi urobiť sám“

Vo veku 0 – 3 roky je dieťatko veľmi citlivé na svoje okolie. Absorbuje veľmi veľa poznatkov zo svojho okolia. Preto je v tomto období vhodné, aby ste dieťatku umožnili sa voľne pohybovať tak, aby mohlo spoznávať veci okolo seba. Samozrejme treba byť v blízkosti aby neprišlo k možným úrazom, či nehodám.

  1. Schody ako miesto učenia

 Jednoduchým príkladom je len prostredie domova, či okolia domu. Schody sa snaží zdolávať každé dieťatko. Veľa rodičov však k tomu pristupuje spôsobom zákazu, či jasného zdôrazňovania dieťatku, aké sú nebezpečné, a preto by sa im malo v tomto veku vyhnúť. Pri využívaní myšlienok montessori však radšej naučte dieťatko ako po nich vyjsť, či zliezť. Podporíte tým nielen jeho sebavedomie, ale aj fyzický vývoj.

  1. Šuchotajúce vrecúška

V domácnosti existuje veľa materiálu, ktorý možno použiť k hre. Skúste napríklad zobrať 4 rovnaké vrecúška a do každého z nich nasypte niečo iné. V jednom môže byť ryža, v druhom fazuľa, do tretieho skúste dať mikroténové sáčiky, a do štvrtého napríklad drobné mince. Výber je len na vás. Keď takéto vrecúška dáte do ručičiek vášho dieťatka, začne ich skúmať. Rôzne zvuky, ktoré budú vrecúška vydávať podporuje jeho sluch a tým, že bude skúmať vrecúška aj na dotyk, sa rozvíja aj jeho hmat.

  1. Cmúľacie krúžky

V rannom veku dieťatko veľa skúma najmä prostredníctvom úst. Skúste preto doma nájsť pár krúžkov a každý obaľte do iného materiálu. Najlepšie ak to bude krúžok drevený a materiál taktiež prírodný, keďže zdravie bábätka je prvoradé. Najprv skúste dieťatku dať do rúčky obyčajný drevený krúžok, potom napríklad obalený v látke, tretí môže byť obháčkovaný a pod.. Nie je pochýb, že prvé čo bábätko urobí je, že si ho vloží do úst. Spozná tak rôznu štruktúru materiálov, ktoré ste mu ponúkli. Samozrejme dohliadajte na to, aby mu nejaká časť neskĺzla hlbšie do hrdla.

  1. Padajúce veci

Pre detičky v období spoznávania je fascinujúce, ako veci padajú na zem. Skúste toto jeho spoznávanie ešte viacej podporiť a zoberte si rôzne typy vecí, ktoré nájdete okolo vás. Špendlík, gombík, lyžička, lopta, papierik. Skúste ich postupne hádzať na zem a uvidíte ako bude dieťatko reagovať. Každé bude vydávať iný zvuk, každé bude padať inou rýchlosťou. Dieťatko spoznáva, ako funguje proces gravitácie a určite sa bude chcieť do tejto hry zapojiť.

Existuje nespočítane veľa činností, ktoré prirodzene rozvíjajú vaše dieťatko. Väčšinu z nich nájdete v svojej bezprostrednej blízkosti, alebo v okolí vášho domu. Stačí len vnímať trochu viac vaše dieťatko a inšpirácie prídu samé.

Autor: Ing. Lenka Sládková Fúsková, fotografia: © BigStockPhoto.com

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *